Regulamin

Regulamin Strony Internetowej admseo.pl – Universal Group Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej admseo.pl, prowadzonej przez Universal Group Sp. z o.o. KRS: 0001053778, NIP: 8961628844

1.2. Wszelkie prawa do strony, jej zawartości oraz usług przysługują Universal Group Sp. z o.o. z siedzibą w 55-010 Szostakowice, ul. Różana 12, KRS: 0001053778, NIP: 8961628844.

2. Definicje

2.1. Administrator danych osobowych: Universal Group Sp. z o.o., 55-010 Szostakowice, ul. Różana 12, KRS: 0001053778, NIP: 8961628844.

2.2. Dane osobowe – informacje o osobach fizycznych, które mogą być identyfikowane na podstawie tych danych. 2.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO.

3.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, kontaktu z Klientami oraz prowadzenia działań marketingowych.

4. Pliki cookies

4.1. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia jakości usług i zbierania danych statystycznych.

4.2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

5. Zawarcie umowy

5.1. W celu skorzystania z usług, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia lub kontaktu.

5.2. Zamówienie usługi stanowi ofertę, która staje się wiążąca po potwierdzeniu jej przez ADM Group Sp. z o.o.

6. Płatności

6.1. Opłaty za usługi ustalane są indywidualnie z Klientem i określone w umowie.

6.2. Dane do płatności są przekazywane za pomocą bezpiecznych protokołów.

7. Odpowiedzialność

7.1. Universal Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani szkody wynikłe z korzystania z usług strony.

7.2. Universal Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione na stronach internetowych Klienta.

8. Prawa Klientów

8.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.2. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

9. Reklamacje

9.1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą usług poprzez formularz kontaktowy na stronie admseo.pl w zakładce kontakt.

9.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

10. Polityka prywatności

10.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Universal Group Sp. z o.o.

10.2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności przed korzystaniem z usług.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

11.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawiera istotne informacje dotyczące celów, podstaw prawnych oraz uprawnień Klientów w zakresie przetwarzania danych.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Universal Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, Polityki Prywatności oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych po wcześniejszym powiadomieniu Klienta.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin określa warunki korzystania z naszych usług zgodnie z przepisami RODO oraz polityką prywatności. Zapewniamy ochronę danych osobowych i dbamy o bezpieczeństwo Państwa informacji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

×